Adatvédelem

A jelen honlap használata során a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a http://www.spiritcode.hu honlap regisztrált fenntartója, a Spiritcode Tanácsadó Kft (Spiritcode). A honlapot látogatók, szolgáltatást igénybe vevők elfogadják az alábbiakat:

 • A honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségre teszi.
 • A honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Spiritcode Tanácsadó Kft -t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.
 • A Spiritcode Tanácsadó Kft fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse.
 • A honlapon esetlegesen található külső linkek és hivatkozások tartalmára vonatkozóan az Spiritcode Tanácsadó Kft. semmilyen felelősség nem vállal, ezek a linkek csupán kényelmi szolgáltatást jelentenek a honlap felhasználói számára.
 • A Spiritcode Tanácsadó Kft. törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására, ugyanakkor semmiféle szavatosságot nem vállal azok pontossága, aktuális helyessége vagy teljessége tekintetében.
 • A felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely az oldalakon található tartalom szerzői, védjegy és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt állhat. Ezen anyagok, dokumentumok bármilyen nem engedélyezett felhasználása, szerzői, védjegy és egyéb szellemi jogok megsértése, és egyéb jogellenes cselekmények alapján, a Magyar Köztársaságnak a fennálló nemzetközi kötelezettségeivel és az Európai Unió jogszabályaival összhangban kártérítést és további jogkövetkezményeket vonhat maga után.
 • Felhasználó az adatok elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Spiritcode Tanácsadó Kft. a felhasználó által megadott adatokat adatbázisában megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja.
 • Spiritcode Tanácsadó Kft. kizárólag azokat az adatokat kezeli a honlap felhasználóival kapcsolatban, amelyeket a Felhasználó megad.
 • Spiritcode Tanácsadó Kft. a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel:
  • Felhasználó részére általános és személyre szabott hírlevelek eljuttatása a Felhasználó rendelkezéseinek megfelelően.
   Felhasználó által rendelkezésre bocsátott elérhetőségi információk alapján a Spiritcode Tanácsadó Kft. tájékoztatókat, és hírleveleket küld ki a Felhasználó részére a Spiritcode Tanácsadó Kft. kapcsolódó szolgáltatásairól, valamint egyéb olyan információkról, amelyek vélhetően a Felhasználó részéről érdeklődésre tarthatnak számot.
  • Spiritcode Tanácsadó Kft. lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy amennyiben a hírlevél-szolgáltatást igénybe venni nem kívánja, úgy ezt az információt eljuttathassa a Spiritcode Tanácsadó Kft. részére, amely ez esetben gondoskodni köteles arról, hogy további tájékoztató, vagy hírlevél a Felhasználó részére ne kerüljön kézbesítésre.
  • Spiritcode Tanácsadó Kft. az esetlegesen a rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészített elemzéseit, tanulmányait, vagy egyéb dokumentumait csak oly módon jogosult harmadik személyek részére tudomásra hozni, amennyiben az abban foglalt adatok alapján a Felhasználó nem beazonosítható.
 • Spiritcode Tanácsadó Kft. a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik személyek részére egyedi meghatalmazás nélkül nem jogosult továbbítani, ide nem értve a jelen szabályzatban körülírt esetkört, valamint egyéb olyan eseteket, mikor a továbbított információ nem alkalmas a Felhasználó beazonosítására, továbbá azokat az eseteket, mikor Spiritcode Tanácsadó Kft -t az információ továbbítására jogszabály, vagy hatósági aktus kötelezi.
 • Amennyiben a Felhasználó erre a Spiritcode Tanácsadó Kft -t kifejezetten kéri, Spiritcode Tanácsadó Kft. köteles a tudomására hozni, hogy milyen adatokat tart nyilván a Felhasználóval kapcsolatban.
 • Felhasználó kifejezett kérésére Spiritcode Tanácsadó Kft. köteles a Felhasználóval kapcsolatban nyilvántartott adatokat a Felhasználó kérésére módosítani, vagy az adatbázisából eltávolítani.
 • Spiritcode Tanácsadó Kft. rögzíti, hogy a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott adatok kezelése minden egyéb tekintetben is megfelel az 2011. évi CXII. törvény előírásainak, valamint az adatkezelés során figyelembe vételre kerülnek az adatvédelmi jogok országgyűlési biztosának állásfoglalásai is.